Prestaties Kanjers door de jaren heen

* het percentage behaalde punten van het maximaal aantal te behalen punten.

** alleen de 2e helft van het seizoen.